Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ομάδες παιδιών & εφήβων

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η αξία της ομάδας ιδιαίτερα για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Η ομάδα αποτελεί μια πρωταρχική πηγή κοινωνικοποίησης από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού και παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί αναπτύσσει τις ικανότητές του. Αναγνωρίζοντας αυτή τη λειτουργία το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας «γίγνεσθαι» διοργανώνει ομάδες παιδιών και εφήβων, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση αλλά και στην πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών και των εφήβων που συμμετέχουν στις ομάδες αυτές.

Οι ομάδες παιδιών και εφήβων προσφέρουν στα μέλη τους πολλές ευκαιρίες για αλλαγή και βελτίωση. Έχει αποδειχθεί ότι κυρίως τα παιδιά με δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά, με ελλιπώς ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες και με χαμηλή αυτοεκτίμηση ωφελούνται από ομαδικές συνεδρίες πολύ περισσότερο από ατομικές συναντήσεις με ειδικούς ψυχικής υγείας. Μέσα από τις αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων προωθείται η μάθηση και η ενίσχυση συμπεριφορών και τρόπων σκέψης, η οποία συχνά είναι πιο ισχυρή από την ενίσχυση που προέρχεται από τους ενήλικες. Μια ομάδα λειτουργεί ως μια μικρή κοινωνία, που παρέχει στα μέλη της ευκαιρίες για κατάλληλη έκφραση και τους επιτρέπει να μάθουν και να ασκήσουν νέους, κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς.

Οι ομάδες παιδιών και εφήβων που λειτουργούν στη «Νησίδα» επικεντρώνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών τους και ορισμένοι από τους στόχους τους είναι:
  • Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Έναρξη και διατήρηση φιλικών σχέσεων
  • Ανάπτυξη συνεργασίας με συνομηλίκους
  • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης
  • Εκμάθηση στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων


Photo credit: Joe Fakih Gomez / Foter.com / CC BY-ND