Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Λογοθεραπεία

Τι είναι η Λογοθεραπεία;

 

Η επιστήμη της Λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών της επικοινωνίας τόσο στο λόγο, όσο και στην ομιλία, καθώς και διαταραχών φώνησης, μάσησης και κατάποσης που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά έφηβοι και ενήλικες ανεξαρτήτου αιτιολογίας (νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική).

 

Στάδια τυπικής ανάπτυξης

 

Κάθε παιδί αποτελεί μία μοναδική και ξεχωριστή οντότητα και όπως είναι φυσικό έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές, τις οποίες αναμένεται να αναπτύξει το παιδί σύμφωνα με την ηλικία του τόσο σε επίπεδο λόγου, όσο και σε επίπεδο ομιλίας.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες από τις βασικές ικανότητες, τις οποίες αναπτύσσει το παιδί ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται:

 

13-18 μηνών

 • Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά)

 • Ακολουθεί απλές εντολές

 • Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο

 • Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί

 

19-24 μηνών

 • Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερων λέξεων

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή και περισσότερων λέξεων

 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα

 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες

 • Είναι 25-50% κατανοητό στους ξένους

 • Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»

 • Ονομάζει οικεία αντικείμενα

 

2-3 ετών

 • Ο λόγος είναι καταληπτός 50-75%

 • Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά»

 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους

 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις

 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις

 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 έως 900 ή περισσότερων λέξεων

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 έως 250 ή περισσότερων λέξεων

 

3-4 ετών

 • Καταλαβαίνει τη λειτουργία αντικειμένων

 • Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες (μέσα-έξω, πάνω-κάτω, μικρό-μεγάλο)

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη

 • Ρωτάει και απαντάει απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)

 • Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις

 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα

 • Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις

 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά

 • Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεων

 • Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεων

 • Ο λόγος είναι 80% καταληπτός

 • Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν

 • Κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» σε προτάσεις

 

4-5 ετών

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων

 • Μετράει ως το 10 μηχανικά

 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων

 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2000 ή παραπάνω λέξεων

 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη

 • Ρωτά για ορισμούς λέξεων

 • Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους

 • Περιγράφει καθημερινές δραστηριότητες

 

5-6 ετών

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις

 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας

 • Μετρά ως το 30 μηχανικά

 • Συνεχίζεται η δραστική αύξηση του λεξιλογίου

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες

 • Χρησιμοποιεί κατάλληλη γραμματική στις περισσότερες περιπτώσεις

 

6-7 ετών

 • Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα

 • Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς

 • Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά»

 • Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές

 • Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 6 λέξεων περίπου

 • Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου

 • Μετρά ως το 100 μηχανικά

 • Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως

 

Στόχο μας δεν αποτελεί μόνο η αποκατάσταση του λόγου και της ομιλίας, αλλά και η επίτευξη της καλύτερης επικοινωνίας με σκοπό την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ωρίμανση του παιδιού, καθώς και την προετοιμασία για την ομαλή ένταξή του στο σχολικό πλαίσιο.

Στοχεύουμε στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και δυσκολίες του κάθε ατόμου με σκοπό την άμεση και καλύτερη αντιμετώπιση.

 

Διαταραχές που αντιμετωπίζονται στο κέντρο μας:

 • Διαταραχές άρθρωσης

 • Φωνολογικές διαταραχές

 • Αναπτυξιακές διαταραχές

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Αυτισμός-Asperger)

 • Καθυστέρηση λόγου

 • Διαταραχές ροής της ομιλίας (Τραυλισμός-Cluttering)

 • Διάσπαση Προσοχής Υπερκινητικότητα

 • Νευρολογικές Διαταραχές

 • Διαταραχές Μάσησης και Κατάποσης