Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ομάδες γονέων

Στο Κέντρο «Νησίδα» πιστεύουμε ότι ο «καλός γονιός» δε γεννιέται, γίνεται. Για να υποστηρίξουμε την προσπάθειά σας ως γονείς και να ενισχύσουμε το ρόλο σας, παρέχουμε υπηρεσίες ομαδικής συμβουλευτικής, τις ομάδες γονέων. Πρόκειται για κύκλους συναντήσεων γονέων με δομημένο περιεχόμενο συναντήσεων και τεχνικές που ενισχύουν τις δεξιότητες επικοινωνίας σας απέναντι στο παιδί και μέσα στην οικογένεια. Το μοίρασμα των εμπειριών και των καλών πρακτικών μέσα στην ομάδα, έχει αποδειχθεί ότι συμβάλει αποτελεσματικά στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μελών της. Μέσα στις ομάδες γονέων προβληματιζόμαστε, προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις και δοκιμαζόμαστε στις καθημερινές προκλήσεις του γονεϊκού ρόλου στη σύγχρονη κοινωνία. 

Οι ψυχολόγοι της «Νησίδα», με την εμπειρία που διαθέτουν, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των γονέων ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προς όφελος των παιδιών.

Οι κύκλοι γονέων είναι οι εξής: 
Η ομάδα αποτελείται από 6-8 μέλη και είναι σταθερή για κάθε κύκλο συναντήσεων. Η διάρκεια του κάθε κύκλου είναι 4 δίωρες συναντήσεις οι οποίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση. Ο κάθε κύκλος έχει διαφορετικό περιεχόμενο και μπορεί να συμμετέχει κανείς είτε επιλεκτικά σε κάποιον από αυτούς είτε διαδοχικά σε μία συνέχεια τους ενός μετά τον άλλον. Η ημέρα και η ώρα των συναντήσεων παραμένουν σταθερά για όλον τον κύκλο και καθορίζονται στην αρχή στη φάση καταγραφής του ενδιαφέροντός σας, σε συνεννόηση μαζί σας. Το κόστος συμμετοχής είναι 70ευρώ για το σύνολο των συναντήσεων του κάθε κύκλου. 

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Νησίδα στο τηλ. 2310 245524

Photo credit: - Annetta - / Foter.com / CC BY-NC