logo

Ψυχολογικά τεστ

Γράφτηκε από την 
Τεστ ρόρσακ Τεστ ρόρσακ
Τα ψυχολογικά τεστ είναι σταθμισμένες τεχνικές μέτρησης της συμπεριφοράς του ατόμου. Πολλά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς, αλλά και της προσωπικότητας γενικότερα, μπορούν να μετρηθούν, για παράδειγμα η τάση να παίζουμε μουσική, να σκεφτόμαστε δημιουργικά, να ηγούμαστε των άλλων κ.α. τα ψυχολογικά τεστ τα οποία συμβάλλουν στη διάγνωση των ψυχολογικών προβλημάτων ονομάζονται ψυχοδιαγνωστικά τεστ.Στο κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας «Νησίδα», στο πλαίσιο της κλινικής διάγνωσης χρησιμοποιούμε τα πιο ευρέως διαδεδομένα ψυχοδιαγνωστικά τεστ, με στόχο να αξιολογήσουμε ολόπλευρα τις δυσκολίες του ατόμου και να παρέμβουμε αποτελεσματικά για την αντιμετώπισή τους. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των ψυχοδιαγνωστικών τεστ εξασφαλίζεται μόνο όταν το τεστ χορηγείται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία της ψυχικής υγείας, σε ένα προκαθορισμένο περιβάλλον και βαθμολογείται κι ερμηνεύεται με τον τρόπο που ενδείκνυται. 

Σε αντίθεση με μια εξέταση αίματος η μια ακτινογραφία, η χορήγηση ενός ψυχοδιαγνωστικού τεστ εξαρτάται από την εδραίωση μιας διαπροσωπικής σχέσης. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και η εδραίωση ψυχικής επαφής με τα παιδιά και τους εφήβους είναι κύριο μέλημά μας, πριν τη χορήγηση οποιουδήποτε τεστ θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει.
Τα κυριότερα ψυχοδιαγνωστικά τεστ που χρησιμοποιούμε είναι:

Α’ ΤΕΣΤ Σχολικής Ετοιμότητας
Το Α’ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο ελληνικό τεστ ανίχνευσης της σχολικής ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Είναι σύντομο και ευχάριστο και ελέγχει τις πρώιμες μαθησιακές ικανότητας σε παιδιά που παρακολουθούν το νηπιαγωγείο. Πρόκειται για ένα ανιχνευτικό τεστ με στόχο να αντιμετωπιστούν έγκαιρα αναπτυξιακές δυσκολίες που μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον του Δημοτικού και να προληφθεί η σχολική αποτυχία, με όλες τις συναισθηματικές και κοινωνικές συνέπειες που έχει αυτή.

Οπτικό-κινητικό τεστ Bender Gestalt
Το οπτικό-κινητικό Gestalt τεστ της Bender είναι ένα από τα πιο εύχρηστα ψυχοδιαγνωστικά test στον κόσμο. Είναι ευχάριστο για τα παιδιά, δεν απαιτεί πολύ χρόνο και παρέχει πλούσιες πληροφορίες για την κλινική διάγνωση. Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του αναπτυξιακού επιπέδου, για δυσκολίες οπτικο-κινητικής αντίληψης και για πιθανές νευρολογικές δυσκολίες. Αποτελείται από σχέδια τυπωμένα σε κάρτες, που δίδονται με συγκεκριμένη σειρά στο παιδί και του ζητείται να τα αντιγράψει σε ένα φύλο χαρτί με ένα μολύβι και μια γόμα.

Τεστ Νοημοσύνης Wechsler
Παγκοσμίως, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα τεστ ατομικών ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων είναι οι Κλίμακες Νοημοσύνης Wechsler (WISC). Είναι σταθμισμένες στον ελληνικό πληθυσμό και χορηγούνται σε παιδιά 6 έως 17 ετών. Απαιτούν περίπου μιάμιση ώρα και αποτελούνται από 11 διαφορετικές υποκλίμακες, λεκτικές και πρακτικές, που αξιολογούν ποικίλες ικανότητες του παιδιού. Η χορήγηση των λεκτικών και των πρακτικών δοκιμασιών του τεστ παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα των ικανοτήτων του παιδιού και παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση για την παρέμβαση, τόσο σε επίπεδο μαθησιακό όσο και ψυχολογικό. Τεστ «Σχεδίασε έναν άνθρωπο» («D-A-P» Draw A Person)

Το συγκεκριμένο τεστ είναι σύντομο, εύκολο και αρκετά διασκεδαστικό για τα παιδιά. Χορηγείται σε παιδιά 5 έως 15 ετών ως ένα αδρό μέσο εκτίμησης της νοημοσύνης τους. Το σχέδιο του παιδιού αξιολογείται για συμπλήρωση, ακρίβεια και συντονισμό κινήσεων, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο βαθμολογικό σύστημα. Καθώς ο στόχος του είναι να εκτιμήσει τη νοητική ωριμότητα του παιδιού, οι τιμές του εκφράζονται με βάση την ηλικία του παιδιού, με μέσο όρο το 100, όπως η κατανομή της νοημοσύνης των κλιμάκων Wechsler.

Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα (MMPI)
Το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα είναι ένα από τα ευρείας χρήσης τεστ σε διεθνή κλίμακα. Μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, που να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 9 χρόνια εκπαίδευσης. Αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων στις οποίες το άτομο καλείται να απαντήσει αν είναι αλήθεια ή λάθος και η συμπλήρωσή του απαιτεί περίπου 2 ώρες. Από τα αποτελέσματα του MMPI προκύπτει το ψυχολογικό προφίλ του εξεταζόμενου και μπορούν να διαφανούν ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, όπως κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, παράνοια, αντικοινωνικές τάσεις κ.α.